சிந்திக்க அமுதமொழிகள்(வெள்ளி,சனி)

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 272

  வாழ்க மனித அறிவு                               வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 272

   

  09-12-2017 — சனி

   

  எல்லோருக்கும் வழி தெரியும். ஆனால் பயணிப்பது ஒரு சிலர்தான்.

  ….. புத்தர்

   

  பயிற்சி—
  1) என்ன கூறுகிறார் புத்தர்?
  2) காரணம் என்ன?
  3) இதனையே கீதையில் கண்ணன் எவ்வாறு உரைக்கிறான்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 271

  வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

  lotus

   

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 271

  08-12-2017 — வெள்ளி

  உடல் வலிமை என்பது மிருகத்தன்மை; நீதிநெறியின்பாலான வலிமையே உயர்ந்தது, சிறந்தது.  . . வெண்டேல் பிலிப்ஸ்

   

  பயிற்சி—
  1) உடல் வலிமை எப்போது மிருகத்தன்மையாகின்றது?
  2) நீதிநெறியின் பாலான வலிமை என்பது என்ன?
  3) ஏன் உடல் வலிமையையும் நீதிநெறியின்பாலான வலிமையும் இணைத்துச் செல்கிறார் அறிஞர் வெண்டேல் பிலிப்ஸ்?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                 வளா்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 270

  வாழ்க மனித அறிவு                                                         வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 270

  02-12-2017 — சனி

  ஆன்மிக சாதனையில் கவனக்குறைவாக இருப்பவர்கள் துன்பத்தைத் தேடி வரவைக்கிறார்கள்

  …..சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர்

  பயிற்சி:–

  1) ஆன்மிக சாதனையின் நோக்கம் என்ன?
  2) அந்த நோக்கத்திற்கு கவனக்குறைவு துன்பத்தைத் தேடி வரவைக்கும்  அளவிற்கு எவ்வாறு பாதகமாக உள்ளது?
  3) அப்படியானால் ஆன்மிக சாதனையின் நோக்கம் என்ன?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 269

  வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 269

  01-12-2017 — வெள்ளி

   

   

  நான் யார்? எதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன்? என்பதை அறியாத வரை வாழ்க்கை என்பது சாத்தியமில்லை!

  …. லியோ டால்ஸ்டாய்

  பயிற்சி—
  1) வாழ்க்கை சாத்தியமில்லை என்றால் என்ன பொருள்?
  2) எதற்காக நாம் இப்பூவுலகிற்கு வந்துள்ளோம்?
  3) ‘மாதா பிதா குரு தெய்வம்’ என்கின்ற முதுமொழிப்படி நிகழ்வுகள் தற்பொழுது நடைமுறையில் இல்லாத சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மாதா பிதா செய்த புண்ணியத்தால் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களைத் தரிசித்து குருவாக அடையச் செய்த இயற்கையின்/இறையின் நோக்கம் என்ன?
  4) ‘நான் யார்?’ அறியாத முன் வாழ்க்கை சாத்தியமில்லை எனில் வாழ்ந்தது என்னவாகும்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 268

                                வாழ்க மனித அறிவு                                  lotus  வளர்க மனித அறிவு

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 268

  25-11-2017—சனி

  மனிதத் தன்மை, மேன்மை கைக்கு எட்டாத வானமல்ல. நாம் விரும்பினால் கைக்கு எட்டக்கூடியதே!

                                                                         . . .   கன்பூசியஸ்

   பயிற்சி—

  1)    என்ன கூறுகிறார்  சீன அறிஞர் கன்பூசியஸ்?

  2)    பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் கன்பூசியஸ் எண்ணியது இப்போது நிறைவேறி வருகின்றதா?

  3)    எண்ணத்தின் வலிமை என்னே!  நாமும் அது போன்ற சமுதாயநல எண்ணங்களை பிரயோகிப்போமே!

  4)    அன்று  கன்பூசியஸ் கூறிய  ‘விருப்பம் கைகூடக்கூடியது’  என்பதனை இந்த நூற்றாண்டில் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருப்பது எது?

   

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                              வளா்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 267

  வாழ்க மனித அறிவு                                                 வளர்க மனித அறிவு

    lotus 

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 267

  24-11-2017—வெள்ளி

  Jun2004-17a

  தான்’ என்ற அதிகாரப் பற்று, ‘தனது’ எனது என்கின்ற பொருள் பற்று இவற்றிலிருந்து விடுவிக்கும்  முறையே யோகம் ஆகும்.

           ….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

  பயிற்சி—
  1) பொதுவாக யோகம் என்றால் என்ன?
  2) யோகத்திற்கு தான், தனது என்கின்ற இரு பற்றுக்களையும் விடுவது அவசியம் என்கிறாரே! ஏன்?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 266

  வாழ்க மனித அறிவு                                                                  வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 266

  18-11-2017—சனி

  தேவைகள் குறையும் அளவிற்கே தெய்வத்தன்மை அடைவோம்’

                                                                                                                                              ….. சாக்ரடீஸ்

  பயிற்சி—
  1) தேவைகள் குறைவதற்கும் தெய்வத்தன்மை அடைவதற்கும் என்ன தொடர்பு?
  2) சிக்கனம் வாழ்க்கைக்கு அவசியம்தான். தெய்வ அருளை பெறுவதற்கும் சிக்கனம் அவசியமா?
  3) இது பற்றி திருவேதாத்திரியம் என்ன கூறுகின்றது?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 265

  வாழ்க மனித அறிவு                                                               வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 265

  17-11-2017—வெள்ளி

  நான் யார்? என்கின்ற கேள்வியைக் கேட்டுக்கொள். பதிலைத் தேடிச்செல். வழி புலப்படும்’

  ….. பகவான் ஸ்ரீரமணர்.

  பயிற்சி—
  1) என்ன வழி புலப்படும்?
  2) ‘நான் யார்?’ என்கின்ற கேள்வி கேட்டு கருத்தியலாகவும். செய்முறையாகவும் பதில் பெறுவது எதனால் இந்த நூற்றாண்டில் சாத்தியமாகின்றது?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 264

  வாழ்க மனித அறிவு                                                    வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 264

  11-11-2017—சனி

  “யாரிடத்தில் தயவு அதிகமாக இருக்கின்றதோ அவரிடத்தில் கடவுள் இருக்கிறார்”

  ….. வள்ளலார் அவர்கள்.

  பயிற்சி—
  1) தயவு என்பது என்ன?
  2) என்ன அறிவுறுத்துகிறார் வள்ளலார் அவர்கள்?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 263

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                       வளா்க அறிவுச் செல்வம்

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 263

  10-11-2017—வெள்ளி

   

  இவ்வுலகில் எக்காலத்துக்கும் பகைமை, பகைமையால் தணிவதில்லை; பகைமை

  அன்பினாலேயே  தணியும்.

  …… புத்தர்.

  பயிற்சி—

  1)  பகைமையை போக்க திருவேதாத்திரியம் கூறும் யுக்தி என்ன?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                             வளா்க அறிவுச் செல்வம்

 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 262

  வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 262

  04-11-2017 — சனி

  பாம்பும் அதன் மேற்சட்டையும் வெவ்வேறானவை. அதுபோலவே ஆத்மாவும் சரீரமும்  வெவ்வேறானவை.

  —ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

  1) ஆத்மாவும் சரீரமும் வெவ்வேறானவை – எப்படி?

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்


 • சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 261

  வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

  lotus

  சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 261

  03-11-2017 — வெள்ளி

  கல்வியால் தன்னம்பிக்கை வருகிறது. தன்னம்பிக்கையின் வலிமையால் உள்ளிருந்து ஆன்மா   விழித்தெழுகின்றது.”

                                                                                                                . . . சுவாமி விவேகானந்தர்

  பயிற்சி—

  1) தன்னம்பிக்கை என்பது என்ன?
  2) எத்தகைய கல்வியால் தன்னம்பிக்கை வளரும்?
  3) தன்னம்பிக்கையால் ஆன்மா விழித்தெழச்செய்வது என்றால் என்ன?
  4) ஆன்மா விழித்தெழுந்தால் என்ன பயன்?
  5) சுவாமி விவேகானந்தர் கல்வி பற்றி கூறியுள்ளதை இந்த பொன் மொழியுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாமே!

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளா்க அறிவுச் செல்வம்