சிந்திக்க வினாக்கள்-330

வாழ்க மனித அறிவு                                வளர்க மனித அறிவு

10-09-2020—வியாழன்

சிந்திக்க வினாக்கள்-330

வினா:

‘மூடப்பழக்கம்’, ‘முட்டாள்’, ‘மூடன்’ ஆகிய சொற்களுக்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்