சிந்திக்க வினாக்கள்

 • சிந்திக்க வினாக்கள் – 337

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம் !             வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்337

  (1007 வது பதிவு)

                                                                                                                       நாள்– 21-06-2024

                                                                                                                       ...-21-06-39

   பிரதான வினா(Main Question)

   இயற்கையின் நிகழ்வை ‘பரிணாமம்’ என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்படுவதை பின்னாளில் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஏன் ‘தன்மாற்றம்’ என அழைக்கலானார்?

   துணை வினாக்கள் (Sub questions):

   1. பரிணாமம், தன்மாற்றம் வெவ்வேறு பொருளைக் குறிக்கின்றதா?  அல்லது ஒரே பொருளைக் குறிக்கின்றதா?

        2. பரிணாமம் என்பது என்ன?

        3.தன்மாற்றம் என்பது என்ன?

       4.‘தன்மாற்றம்’  எனும்போது ‘ஒன்றே பலவாகியது’ எனும் அத்வைத தத்துவத்தை நேரிடையாகப் பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது காரணமா? 

      5.‘ஒன்றே பலவாகியது’ என்கின்ற பொருளுக்கு தன்மாற்றம் என்பது பொருத்தமாக உள்ளதா?

      6.‘ஒன்றே பலவாகியது’ என்ற பொருளுக்கு  பரிணாமம் என்ற  சொல்லிற்கான(ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று உருவாகுதல்) பொருள் விலகியுள்ளதா/பொருத்தமில்லையா?

    7. பிரதான வினாவிலிருந்து அறியப்படவேண்டியது என்ன?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!

  வாழ்க வையகம்!  வாழ்க வளமுடன்!!


   

   

   

   

 • சிந்திக்க வினா-336

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம் !             வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  சிந்திக்க வினாக்கள் – 336

  (இணையதளத்தில் 1006  வது பதிவு)

                                                                                                             நாள்- 14-06-2024

                                                                                             உ.ச.ஆ.-14-06-39

  பிரதான வினா(Main Question)

   ‘நான் யார்?’ எனும் வினாவிற்கு  ‘உடல்’ விடை என்பது எவ்வாறு தவறானது?

   துணை வினாக்கள் (Sub questions):

  1. வினா என்பது பிறரிடம் கேட்பது. ஆனால் ’நான் யார்?’ என்பது தன்னிடமே வினவுவது; விசித்திரமானதாக இல்லையா?
  2. மனிதனை புனிதனாக்கும் இவ்வினா ஆறாம் அறிவிற்கு வாழ்க்கையில் எப்போது எழும்? எல்லோருக்கும் இவ்வினா எழவில்லையே! ஏன்?  எண்ணங்கள் செயல்படும் ஐந்துகோசங்களின் தலையீடு ஏதேனும் உள்ளதா?
  3. இவ்வினா எழவில்லையானால் மனிதனின் நிலை என்ன?  மனிதன் புனிதனாக முடியாதா?
  4. இவ்வினா எழும் வரை மனிதன் புனிதனில்லையா? பின்னர் என்ன அவன்? எப்படி இவ்வினா மனிதனைபுனிதனாக்குகின்றது?
  5. தேர்வில் வினாவிற்கு தவறான விடை அளித்தால் அதற்கு பூச்சியம் மதிப்பெண் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த சுயதேர்வில் இவ்வினாவிற்கு தவறான பதிலை சரி என நினைத்துக்கொண்டிருந்தால் நாம் பெறும் மதிப்பெண் என்ன? விளைவு என்ன?
  1. திருவள்ளுவருக்கு முன்னர் தோன்றிய கிரேக்க அறிஞர் சாக்ரடீஸ் கி.மு. 500 நூற்றாண்டிலேயே இளைஞர்களிடம் என்ன கூறினார்?
  2. ஸ்ரீ ரமணரிடம் பக்தர்கள் தங்களை ஆசிர்வாதம் செய்யுங்கள் என்று வேண்டியதற்கு எப்படி ஆசிர்வாதம் அளித்தார்?
  3. ஸ்ரீ ரமணரின் ஆசிர்வாதம் எப்போது பலன் அளிக்க ஆரம்பித்தது?
  4. நான் யாா் என்கின்ற கேள்விக்கு சரியான விடையை அனுபவ பூர்வமாகப் பெறுதலின் பலன்கள் என்ன?(Click here)
  5. மனநிறைவிற்கும்(satisfaction in life), அறிவின் முழுமைப்பேற்றிற்கும் ’நான் யார்?’ என்கின்ற வினாவிற்கு கருத்தியலாக பெற்ற  விடையை(theoretical answer) செயல்முறையில்(practical) உறுதிபடுத்துவதற்கும் என்ன தொடர்பு? என்ன உறவு?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!

                                    வாழ்க வையகம்!  வாழ்க வளமுடன்!!


   

   

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள் – 335

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம் !             வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்335

  (1005  வது பதிவு)

                                                                                                                       நாள்12-06-2024

                                                                                                                       ...-12-06-39

   குறிப்பு: நேற்றைய(11-06-2024) சிந்திக்க வினாவுடன் தொடர்புடையது.

  பிரதான வினா(Main Question)

  தொன்று தொட்டு  இன்று வரை அருளாளர்கள்  “மனிதப்பிறவியின் நோக்கம் இறையுணர்வு பெறுவது” என்று கூறி வருவதை மானுடம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதா?

  துணை வினாக்கள் (Sub questions):

  1. ஏற்றுக் கொண்டது என்றால் அதற்கான அடையாளம் என்ன?
  2. ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை? அக்கூற்று விஞ்ஞானப்பூர்வமாக(as per Science) இல்லையா?
  3. இக்கூற்றினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமெனில் எவ்வாறு அதனை விஞ்ஞானப்பூர்வமாக (as per Science)உறுதிப்படுத்துவது?
  4. மனவளக்கலை அக்கூற்றினை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துகின்றது? ஆன்மீக ரீதியாகவா அல்லது விஞ்ஞானப்பூர்வமாகவா?
  5. திருவேதாத்திரிய மந்திரம் எந்த கவியின் மூலமாக  பிறவியின் நோக்கம் பற்றி எளிமையாகக் கூறுகின்றது?Click here

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!

  வாழ்க வையகம்!  வாழ்க வளமுடன்!!


  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள் – 334

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம் !             வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  சிந்திக்க வினாக்கள் – 334

  (1004  வது பதிவு)

                                                                                                                       நாள்- 11-06-2024

                                                                                                                            உ.ச.ஆ.-11-06-39

  பிரதான வினா(Main Question)

  இயற்கையில் உள்ள ஆயிரமாயிரம் இரகசியங்கள் அனைத்தையும் மனித அறிவு அறிய இயலாது. எனினும் ஏன்/எதற்கு உயிரினங்கள்  தோன்றின?

   துணை வினாக்கள் (Sub questions):

  1. இது அறிய முடியாத இயற்கை இரகசியமா?

  2. காரணம் அறிவதால் மேலும் அறியப்படுவது என்ன?

  3.  மனித வாழ்வு  உலகியல் வாழ்வு,  ஆன்மீக வாழ்வு என இருவகையா?

  4. மனித மனம் ஆதாயம் தேடக்கூடியது. ஆகவே காரணம் அறிவதன் பயன்  உலகியல் வாழ்விற்கு  புரிதலை ஏற்படுத்துமமா? அல்லது ஆன்மீக வாழ்விற்கு  புரிதலை ஏற்படுத்துமா?

  5. புரிதலால் என்ன பயன்?

  6.புரிதலை எவ்வாறு வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவது?

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!


   

   

   

   

   

   

  Loading

 • உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும் அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                          வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  வாழ்க அறிவுச்செல்வம்!                                   வளர்க அறிவுச்செல்வம்!!

  குருசீடர் உரையாடல்- 7

      (1002 வது பதிவு)

  நாள்:02-01-2024

                                                                                            உ.ச.ஆண்டு:02-01-39

  உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும்

  அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  வாழ்க வையகம்!                                                            வாழ்க வளமுடன்!!

  Loading

 • உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும் அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                           வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

                  வாழ்க அறிவுச்செல்வம்!                                        வளர்க அறிவுச்செல்வம்!!

  குருசீடர் உரையாடல்- 6

      (1001 வது பதிவு)

  நாள்:01-01-2024

                                                                                            உ.ச.ஆண்டு:01-01-39

  உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும்

  அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

   

   

   

  குரு-சீடர் உரையாடல் ஆரம்பம்…

   

  வாழ்க வையகம்!                                                            வாழ்க வளமுடன்!!

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-333 (996th Posting) சுத்த அத்வைதம்

  வாழ்க மனித அறிவு!                           வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்-333 (996th Posting)

  29-05-2022-ஞாயிறு

  சுத்த அத்வைதம்!!!

  பிரதான வினா(Main Question): 333

  இருபதாம் நூற்றாண்டில்அவதரித்த அத்வைதத்தின்  இரண்டாம் தந்தை வேதாத்திரி   மகரிஷி அவர்களால் வெகுகாலமாக இருந்து வந்த அத்வைத தத்துவத்தை இந்த நவயுக விஞ்ஞானத்திற்கேற்ப எல்லோராலும்  எளிதில் புரிந்துகொள்ளுமாறு, தெளிவுபடுத்தி  சுத்த  அத்வைத தத்துவமாக   அருள முடிந்தது  எப்படி/எவ்வகையில்/எவ்வாறு? 

   துணை வினாக்கள் (Sub questions):

  1)  இந்த வினாவின் நோக்கம்  என்ன?

  2) அத்வைதம் என்பது என்ன?

  3) சுத்த அத்வைதம் என்கின்றபோது அத்வைதத்தில்  இரண்டு உள்ளதுபோல்   தோன்றுகிறதா?

  4) ஒன்றே பலவாகியது என்று  அத்வைதம் உரைத்தாலும் அந்த ஒன்று எது, அது எவ்வாறு பலவாகியது என்று இதுவரை(1911) கூறப்பட்டுள்ளதா?

  5) பலவாகியது என்றால் விண், பஞ்சபூதங்கள், மனிதன் உள்பட எல்லா உயிரினங்களுமே அந்த பலவற்றில் அடங்கும் அல்லவா?

  6)  ஆனால் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று தொடர் நிகழ்ச்சியாகத்தானே நடந்திருக்கும்!?

  7) இரண்டற்ற நிலை என்றுதானே அத்வைதம் கூறுகின்றதல்லவா!?

  8) அதாவது பரமாத்மாவும், ஜீவாத்மாவும் வெவ்வேறல்ல என்றுதானே அத்வைதம் கூறுகின்றது!?

  9) ஆனால் எது, எந்த ஒன்று பலவாகியது, எவ்வாறு மனிதன் வரை  பலவாகியது, அந்த ஒன்றின் பயணம் எவ்வாறு மனிதனில் முடிவடைந்து மனித அறிவை முழுமை அடையச் செய்கின்றது என்கின்ற  செயல்முறையை(process) இன்றுவரை அத்வைதம் எவ்வாறு விளக்கியுள்ளது?

  10) ‘வேதாத்திரிய சுத்த அத்வைதமும்’ ஒன்றே பலவாகியது என்றாலும் எந்த ஒன்று  என்பதனை உறுதியாக அச்சமின்றி அறிவேதான் தெய்வம் என்று கூறுவதாலும், ஏன், அது   எவ்வாறு, பலவாகியுள்ளது  என்பதனை அறிவுபூர்வமாகவும், அறிவியல் ரீதியாகவும் கூறுகின்றதல்லவா?

  11) ஆகவே வேதாத்திரிய அத்வைதத்தை வேதாத்திரிய மாணவர்கள் சுத்த அத்வைதம் என்று கூறி மகிழ்வுறுவது சரிதானே!?

   

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

     உலகெங்கிலும் பரவட்டும் திருவேதாத்திரியம்!!!

   

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                  வளர்க அறிவுச்   செல்வம்!!


   

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-332 (995th Posting)

  வாழ்க மனித அறிவு!                           வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்-332 (995th Posting)

  24-05-2022-செவ்வாய்

  மேலும் பல உண்மை விளங்க . . .

                            

  பிரதான வினா(Main Question): 332

  அறிவிற்கு அறிவியல் அருளிய அறிவின் அறிவியலின் தந்தை  வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ‘பேரறிவு உணர்ச்சியாயும், சிந்தனையாயும் உள்ளது’ என்று அறிந்திருந்த நிலையில் மேலும் உண்மை விளங்க உணர்ச்சிக்கு முன்னர்  பேராற்றல் ஒழுங்காற்றலாயும் விளங்குகின்றது என்கின்ற அரிதினும் அரிதான உண்மையினை மகரிஷி அவர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள்.   அவருக்கு மேலும் விளங்கிய  அந்த உண்மை என்ன?  அந்த உண்மை ஒன்றா, பலவா?  

   துணை வினாக்கள் (Sub questions):

  1)  இந்த வினாவின் நோக்கம்  என்ன?

  2) மேலும் மகரிஷி அவர்களுக்கு விளங்கிய உண்மைகளை நாம் ஏன் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்?  அதன் பயன் என்ன?  புலன்கள் வழியாக இன்பத்தை துய்ப்பதைவிட   மேலான இன்பமா புலன்களின் உதவியின்றி உண்மையினை அறிவது?  எவ்வளவு மேலான இன்பம் உண்மையினை அறிவது?  அளவு ஏதாவது கூறமுடியுமா அவ்வின்பத்திற்கு?  அதுதான் பேரின்பமா?

  3) மகரிஷி அவர்களின்  சிந்தனை ஓட்டம்,  எப்படி/எவ்வாறு/எந்த திசையில்  இருந்திருந்தால் அவருக்கு உண்மை விளங்கி உணர்ச்சிக்கு முன்னர் அறிவு ஒழுங்காற்றலாய் விளங்குகின்றது எனக் கண்டுபிடித்திருப்பார்?  இதனை அவரது மாணவர்களாகிய நாம் அறிய வேண்டாமா?  அவருடைய மாணவர்கள் உண்மை அறிதலில்  அனுபவிப்பதில் அவரது ஆன்மாவும் சேர்ந்து அல்லவா இன்புறும்?!

  4) அறிவின் ஒழுங்காற்றல் என்கின்ற நிலையினை மகரிஷி அவர்கள் கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் இன்று சமுதாயத்திற்கு     முழுமையான அறிவிற்கு அறிவியல் கிடைத்திருக்குமா?

  4) அறிவின்  இயக்க படிநிலைகள் என்னென்ன?

  5) அவற்றில் எந்தெந்த படிகள் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும் அறிவின் திருநிலைகள்?

  5) அறிவு உணர்ச்சிக்கு முன்னர் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்குகின்ற அரிய உண்மையைக் கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் அவரால் அறிவின் இயக்கமாக  உள்ள படிநிலைகளை முழுவதுமாக அவர் கண்டுபிடித்திருக்க முடியுமா?

  6) அறிவு என்றால் அறிவு?  அதற்கு ஏன் ஒழுங்காற்றல் என மற்றொரு புனிதப் பெயரைச் சூட்ட வேண்டும் மகரிஷி அவர்கள்?

  7) இயற்கையின் ஆதிநிலையில் பேராற்றலும், அறிவும் இருந்துள்ளது என்பதனை நாம் அறிவோம்.   அறிவு என்றால் அது உணர்ச்சியாயும்(எல்லா உயிர்களிலும்) சிந்தனையாகவும்(மனிதனில்) இயங்குகின்றது என்பதனையும் அறிவோம்.  ஆனால் அவ்வாறு அறிவு அறிந்திருக்கும் நிலையில் அறிவிற்கு ஒழுங்காற்றல் என்கின்ற  மற்றொரு பெயர் சூட்டப்படுவதன் காரணம் விளங்கிவிட்டதா அன்பர்களே!?  வாழ்க வளமுடன்!

  8) ஒழுங்காற்றல் என்கின்ற அறிவின் மற்றொரு புனிதப்பெயரைக் கொண்டு இப்போது நம் அறிவு என்ன பேரின்பத்தை அனுபவிக்க முடிகின்றது?

  (அ)  அறிவைப்பற்றிய தெளிவு கிடைக்கின்றதா?

  (ஆ) எப்போது ஒன்றைப்பற்றிய தெளிவு ஏற்படும்?

  (இ) அறிவை அறிவு தெளிவாக அறிந்துகொள்வதில் ஏற்படும் ஐயங்கள் தெளிவாகியுள்ளனவா?

  (ஈ) என்னென்ன ஐயங்கள் அறிவாற்றுலுக்கு தீர்ந்துள்ளன ஒழுங்காற்றல் என்கின்ற திருப்பெயரால்?

  9) அறிவு தன்னை அறிய வேண்டும் என்பதில் இன்றைய சிந்தனையின் முக்கியம் என்ன?

  10) நான் யார் என அறிவதில் இன்றைய சிந்தனையும் அடங்குமா?

  11) ஒழுங்காற்றலுக்கும், ஒழுங்கிற்கும்,  ஒழுக்கத்திற்கும் உள்ள  தொடர்பு என்ன?   ஆறாம் அறிவின் நடத்தையில்/குணத்தில்/மனிதப்பண்பில்/ மனிதனாக நடந்துகொள்வதில்/இறைவழிபாட்டிலும்  ஒழுங்காற்றலின்(order of function) பங்கு என்ன? ஒழுங்காற்றலின் பங்கிற்கு மனிதன் இடம் தராமல் இருந்தால் அது இறைவழிபாடாகுமா?

  12) ஒழுங்காற்றலைக்கொண்டு இயற்கை/இறை மனிதனுக்கு  கட்டிக்கொடுத்த உடலை துன்பம் வராமல் பராமரிப்பது  ஆறாம் அறிவின் கடமைதானே? ஆறாம் அறிவு  ஒழுக்கநிலையில்தானே அந்த கடமையை ஆற்ற முடியும்?! ஆகவே ஒழுங்காற்றலாக உள்ள அறிவு மனிதனில் ஆறாம் அறிவாக செயல்படும்போது  ஒழுக்க நிலையில் செயல்பட மனிதன்தான் பொறுப்பேற்கவேண்டுமல்லவா?  இங்கேதான்  அறியாமையிலும், அலட்சியத்திலும், உணர்ச்சிவயத்திலும் மனித வாழ்வில்  சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றதல்லவா? ஆறாம் அறிவு மனிதனில் ஒழுக்கறிவாக, ஒழுக்கப்பழக்கறிவாக  செயல்பட மனிதன் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளவில்லையெனில் துன்பம்தான் வருமன்றோ? அதனால்தானே ஒழுக்கம் உயரினும் மேலாகக் கருதப்படவேண்டும் என்கிறார் திருவள்ளுவர்?

  13) மேலும் ஏதேனும் வினாக்கள் இருப்பின் அவற்றையும் எழுப்பிக்கொண்டு விடைகள்  அறிந்து அறிவைப்(தெய்வத்தைப்) பற்றிய தெளிவினை அடைவோம்  இந்த புனித நாளில்.

  அதற்கு நம் குருபிரான் உள்பட இயற்கையின்/இறையின் நேரிடை பிரதிநிதிகளான/தூதுவர்களானஅறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்து அதனை வாழ்ந்து காட்டிய அனைத்து அறவோர்களிள் அருளும் இறையின் திருவருளும் நிச்சயமாக துணை நிற்குமாக. வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

     உலகெங்கிலும் பரவட்டும் திருவேதாத்திரியம்!!!

   வாழ்க அறிவுச் செல்வ                   வளர்க அறிவுச்   செல்வம்!!


   

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-331-வருங்காலம் உணர்தல்

  வாழ்க மனித அறிவு!                                 வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்-331

  15-05-2022-ஞாயிறு        

  வருங்காலம் உணர்தல்

                                                             

  வாழ்க வளமுடன்!

  பிரதான வினா(Main Question): 331  – (993rd Posting)

  எந்த அடிப்படையில்,  வருங்காலத்தை உணர்தல் ஒரு வியப்பிற்கான செயலே அல்ல என மானுடத்தை உள்ளடக்கிய இயற்கைக்கு  இயல் ஏற்படுத்தித் தந்துள்ள  வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்?

  துணை வினாக்கள் (Sub questions):

  1) வியப்பில்லை என்றால் வருங்காலம் உணர்தல் என்பது ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சிதான் அல்லவா? ESP(Extra Sensory Perception) இல்லைதானே!?

  2) சாதாரண நிகழ்ச்சி என்றால் எல்லோருக்கும் இது சாத்தியம்தானே!?

  3) எல்லோருக்கும் சாத்தியமில்லை எனில் யார் யாருக்கு  வருங்கால உணர்தல் சாத்தியம்?

  4) வருங்கால உணர்தல் நிகழ்வதற்கு  ஏதாவது நிபந்தனைகள் உண்டா?

  5) எப்படி அவர்களுக்கு மட்டும் சாத்தியமாகின்றது?

  6) அவர்கள்  தனிப்பிறவிகளா?

  7) வருங்காலம் உணர்தல் ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி என்று  எந்த அடிப்படையில் மகரிஷி அவர்களால் மட்டுமே கூறுமுடிகின்றது?  பால பருவத்திலேயே இயற்கை/இறை நான்கு மகோன்னத கேள்விகளை*   அவருள் எழுப்பியதல்லவா?

  (* மகானாக்கிய  மகோன்னத கேள்விகள்:  1. இன்பம், துன்பம் என்பது என்ன? அவைகள் எவ்வாறு வருகின்றன? 2. உயிர் என்பது என்ன? 3. கடவுள் என்பவர் யார்? அவர் ஏன் இந்த பிரபஞ்சத்தைப்(universe) படைத்தார்? 4.வறுமை ஏன் வருகின்றது?)

  8) மனவளக்கலைஞர்களுக்கு வருங்காலம் உணர்தல் என்பது சாத்தியமா? எப்படி? எவ்வாறு?

  9) மகரிஷி அவர்கள் தான் அனுபவித்ததைத்தான் சமுதாயத்திற்குத்  தெரிவிப்பார் என்பதால் வருங்கால உணர்தலாக  மகரிஷி அவர்கள்  கூறியுள்ளது என்னென்ன?

  10)  இதுவரை அவர் கூறியது என்னென்ன நடந்துள்ளன?

  11) என்னென்ன நடக்க வரிசையில் காத்திருக்கின்றன?

  12) “ஓருலக ஆட்சி வரும் என்று நான் நினைத்துவிட்டேன். ஓர் உலக ஆட்சி வந்தே தீரும்”   என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறியுள்ளது வருங்கால உணர்தல் தானே?!

  13) ‘வருங்காலம் உணர்தல்’பற்றி ஒருவருக்கு மட்டுமேவா பொறுப்பு?  மற்றவர்களின் பொறுப்பு என்ன அதில் உள்ளது?

  14) வருங்கால உணர்தல் யாரால் நிகழ்கின்றது? இயற்கையால்/இறையால் நிகழ்கின்றதா அல்லது மனிதனால் நிகழ்கின்றதா?

  15) வருங்கால உணர்தல் எப்போது, எவ்வாறாக நிகழ்கின்றது?

  16)வருங்கால உணர்தல் என்பது என்ன? இன்றைய சூழலில் வருங்காலம் உணர்தல் பற்றிய சிந்தனை எந்த வகையில் மனிதகுலத்திற்கு  அவசியமாகின்றது? 

  17) வருங்கால உணர்தல் ஓர் அறிவியல் அடிப்படையில் தானே உள்ளது?

  18)’எண்ணமே பரிணாமத்தின் வாகனம்’  என்கின்ற பரிணாம அறிவியலுக்கும், வருங்காலம் உணர்தல் என்கின்ற அறிவியலுக்கும் தொடர்புள்ளதா? என்ன தொடர்பு அது?

  19) ஒருவர் வருங்காலம் பற்றி அறிவித்ததில் மற்றவர்கள் பங்கு என்ன?

  20) குறிப்பாக  மனவளக்கலைஞர்களின் பொறுப்புகளும், கடமைகளும் என்னென்ன?

   

  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                   வளர்க அறிவுச்   செல்வம்!!


   

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-330

  வாழ்க மனித அறிவு!                             வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்-330

                                                                                  06-05-2022-வெள்ளி

  இயற்கை/இறை மனவளக்கலைஞர்களை தடுத்தாட்கொள்ளல்

       

  பிரதானவினா(Main Question)

  ஒவ்வொரு மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பும் கருணையும் என்கிறார் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள். 

  அடைத்திருக்கும் அழுக்குகள் நீங்கி எப்போது அந்த அன்பும், கருணையும் பீறிட்டு மேலோங்குகின்றன என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

  துணைக் கேள்விகள்(Sub questions)

  1. என்ன கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?
  2. ஒவ்வொரு மனிதனும் சமுதாயப் பிராணியாகத்தான்(social being) வாழவேண்டியிருப்பதால் துன்பமில்லாமல் இன்பமாக வாழ்வதற்கு பிணக்கில்லா இணைக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொருவரிடமுள்ள அன்பும் கருணையும் மேலோங்கித்தானே ஆக வேண்டும்?!
  3. ஒவ்வொரு மனிதனுமே மற்றவரிடம் அன்பையும் கருணையையும் தானே எதிர்பார்க்கின்றான்.  அப்படியிருக்கும்போது தான்   எதனை மற்றவரிடம் எதிர்பார்க்கின்றானோ  அதனைத் தானே இவனும் மற்றவருக்குத் தரவேண்டுமல்லவா? இது இயற்கை நியதிதானே?
  4. அடித்தளம் என்றால் என்ன?
  5. ஒவ்வொருவரிடமும் அடித்தளத்தில் அன்பும், கருணையும் உள்ளது என்பது எந்த அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது?
  6. பீறிட்டு’ என்றால் என்ன?
  7. மேலோங்குதல்’ என்றால் என்ன?
  8. சஞ்சித அழுக்கு மூட்டையில் விலங்கினப்பண்பையும் இருப்பாகக் கொண்டு பிறந்த மனிதனிடம் அன்பும் கருணையும் எப்போது பீறிட்டு மேலோங்கும் என்கிறார்?
  9. ‘அறிந்தது சிவம்; மலர்ந்தது அன்பு’  என்கின்ற ஆன்றோர் மொழியைப்  பிரதிபலிக்கும் புனித நிகழ்வல்லவா அன்பும் கருணையும் பீறிட்டு மேலோங்குவது?
  10. இந்நிலை மேலோங்குவதற்கு, தவம், தற்சோதனை பயிற்சிகள் தவிர வேறு ஏதேனும் பிரத்யேகப் பயிற்சி/பாடம் உள்ளனவா? அந்த பயிற்சிக்கு/பாடத்திற்கு  என்ன பெயர் வைத்துள்ளார்?
  11. தனக்கு வாழ்வில் ஏற்பட்ட எந்த இரண்டு வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் அந்தப் பாடத்தை  மனவளக்கலையில் அமைக்கவைத்தது?
  12. அந்த   வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளால்   கண்டுபிடிக்கப்பட்ட  ‘உணர்ச்சி அறிவை வெல்வது இயல்பு’ எனும் மானுட இயல்பை  ‘அறிவால் உணர்ச்சியை   வெல்வது உயர்வு’ என்கின்ற முழுமனிதப்பண்பாக மாற்றியமைக்க, முயன்று பயிற்சி செய்து வெற்றியடைந்து  நற்பேறு பெற்றதன்  விளைவாகப் பெற்ற அந்த அனுபவமே மனவளக்கலையில்  பாடமாகியதன் பெயர் என்ன?
  13. அழுக்குச்சாமி, பாரதியாரிடம் வந்து தான் சுமந்துவந்த அழுக்கு மூட்டையை இறக்கி வைத்துவிட்டு  “நான் என் அழுக்கு மூட்டையை இறக்கிவிட்டேன்.  நீ எப்போது உன் அழுக்கு மூட்டையை இறக்கிவைக்கப்போகிறாய்?” என்று வினவிய  நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இறையருள் பாரதியாரை தடுத்தாட்கொண்டதுபோல் அல்லவா உள்ளது இறைநிலை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை தூதுவராக்கி மனவளக்கலைஞர்களை ஒட்டுமொத்தமாக(enmass)  தடுத்தாட்கொள்வது உள்ளது மகரிஷிஅவர்களின் இக்கூற்று?
  வாழ்க  அறிவுச்செல்வம்!                                              வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!

   

   

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-329

  வாழ்க மனித அறிவு!                                                                 வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்-329

  13-04-2022-புதன்

  Vallalar - Prosper Spritually

  அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் கடைசி செய்தி என்ன?

  (இதற்கான விடையை அடுத்த சத்சங்கத்தில் அறிந்து கொள்வோம்)

  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க அறிவுச்செல்வம்!                                        வளர்க அறிவுச்செல்வம்!!


   

   

   

   

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள்-328

  வாழ்க மனித அறிவு!                                                                 வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க வினாக்கள்-328

  ஆசை பேராசையாக  மாறும் நிலை

  31-03-2022-வியாழன்

                             

  வாழ்க வளமுடன்!

                         பிரதான வினா(Main Question): 328

   

  மெய்யுணர்வோடு இணைந்து இயங்காத எந்த ஆசையும் பேராசையாகத்தான் முடியும் என்று  வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் எதன்  அடிப்படையில்  கூறுகிறார்?

  துணைக் கேள்விகள்(Sub questions)

  1. இக்கூற்றினில் ஐயம் உள்ளதா?     

  2. இதில் எச்சரிக்கை உள்ளதா? என்ன எச்சரிக்கை? 

  3. அவ்வளவு துல்லியமாக வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டுமா?  அறிவு அந்த துல்லியத்தை எங்கிருந்து பெறுவது?  அல்லது எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது? சிரமமாக இருக்குமே?!  அமைப்பு(pattern), துல்லியம்(precision), ஒழுங்கமைப்பு(regularity) ஆகிய முக்கண்களைக் கொண்ட பேரறிவேதான் மனித அறிவாக இருக்கும்போது சிரமம் இருக்குமோ?

  4. ஆசைக்கும், பேராசைக்கும் உள்ள வரையறை என்ன?

  5. பேராசை கூடாது என்கின்றபோது இக்கூற்றினை எவ்வாறு ஆராய்ந்து எதனை நடைமுறைக்குக் கொண்டு வருவது?

  6. மெய்யுணர்வு என்றால் என்ன?

  7. ‘மெய்யுணர்வோடு இணைந்து இயங்காத’ என்றால் என்ன பொருள்?

  8. ‘விழிப்புணர்வுடன் இணைந்து இயங்காத’ எனக் கொள்ளலாமா?

  9. விழிப்புணர்வு அயராது எப்போதும் அயராவிழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்கிறாரா?

  10. ‘சீரமைக்காத ஆசை பேராசையாக முடியும்’ என்கிறாரா?

  11. விழிப்புணர்வு இல்லாது ஆசைப்படும்போது அது  பேராசையாக முடியும் என்கிறாரா?

  12. அயராவிழிப்புணர்வும் மெய்யுணர்வும் ஒன்றா? வேறு வேறா?

  13.  சிந்தனைப் பயிற்சி என்பதால் ஒரு கூற்றினை(information)  உறுதிப்படுத்தி (confirmation) நடைமுறைக்கு கொண்டுவர (transformation)இவ்வளவு துணைக்கேள்விகளுக்கும் விடை காணவேண்டுமா?

  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க அறிவுச்செல்வம்!                                        வளர்க அறிவுச்செல்வம்!!


   

   

   

   

  Loading