சிந்திக்க கவிகள்

 • சிந்திக்கக் கவிகள் – 16

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம் !             வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  சிந்திக்க கவிகள் – 16

  (இணையதளத்தில் 1009  வது பதிவு)

                                       நாள்– 27-06-2024

                                                      ...-27-06-2024

   

   

   பயிற்சி:

  1)  எண்ணமே இயற்கையின் சிகரம் என்பதனைக் கண்டுபிடித்த வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் எண்ணத்தைப் பற்றி என்ன கூற விரும்புகிறார்?

  2) எண்ணியபடியே நடக்கும் என்கிறாரல்லவா?  எப்போது?

  3.  எல்லோரும் எண்ணுகிறார்கள். எண்ணுகின்ற உரிமையும் உள்ளது. அப்படியிருக்கும்போது வாழ்க்கையில் எல்லோரும் விரும்பிய/எண்ணிய எல்லா எண்ணங்களும் நிறைவேறுகின்றதா? இல்லையே! ’Man proposes God disposes’ என்கின்ற நிலைதானே பெரும்பாலும் நடக்கின்றதல்லவா?

  4) எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் இல்லாததுதான், எண்ணம் நிறைவேறாமைக்குக் காரணங்களா?  எண்ணியது நடக்க சில நிபந்தனைகளையல்லவா கூறுகின்றார்!  எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அவசியம் என்றல்லவா கூறுகின்றார்?

  5) எண்ணத்தில் உறுதி என்றால் என்ன?

  6. எண்ணத்தில் ஒழுங்கு என்றால் என்ன?

  7. எண்ணிய எண்ணம் நிறைவேறவில்லையானால் அந்த எண்ணத்தில்  உறுதியும், ஒழுங்கும் இல்லாமை காரணமாக  இருக்குமோ?

  7) திருவள்ளுவர் வினைத்திட்பம் எனும் அதிகாரத்தில் எண்ணத்தின் வலிமை பற்றி என்ன கூறுகின்றார்?

   8)  மகாகவி பாரதியார் எண்ணியது நிறைவேற எவ்வாறு இறைவியை வேண்டுகிறார்?

   9) இம்மூவரும் ’எண்ணியது நடக்க  எண்ணத்தில் உறுதி வேண்டும்’ என்கின்ற நிபந்தனையில் ஒருமித்த உறுதியாக இருக்கின்றனரல்லவா?

  10) ஆனால் திருவள்ளுவரின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் சீடராகிய வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் மற்றொரு நிபந்தனையாகிய  ’ஒழுங்கு’   எண்ணத்தில் வேண்டும்என்கிறாரே! என்ன செய்வது?

   a) ஒழுங்கு என்று கூறுவதன் பொருள் என்ன? எண்ணத்தில் ஒழுக்கம் வேண்டும் என்கின்றாரா? மனிதனின் நடத்தையில் ஒழுக்கம் வேண்டும் என்பது சரி. எண்ணத்தில் ஒழுக்கம் என்றால் என்ன பொருள்?  செயலாகிய நடத்தையில் ஒழுக்கம் அவசியம் என்றால் செயலுக்கு வித்தாகிய எண்ணத்தில் ஒழுங்கு இருந்தால்தானே செயலில் ஒழுக்கம் மிளிரும் என்கின்றாரா?

  b அப்படியானால் ஒழுங்கும் ஒழுக்கமும் ஒன்றா?

  c) எண்ணம் என்பது இயற்கையின் சிகரம் என்று மகரிஷி அவர்கள் கூறுவதால் இயற்கையின் ஆதிநிலையில் ஆற்றலும், அறிவும்(ஒழுங்காற்றலும்) உள்ளதால் இயற்கையின் தன்மாற்றமான மனிதனின் எண்ணத்திலும்  ஒழுங்கு இருக்க வேண்டும் என கூறுகின்றாரா?

  d) எண்ணத்திற்கு பின் செயல்-செயலுக்குப் பின் விளைவு. ஆகவே நல் விளைவு ஏற்படவேண்டுமெனில் எண்ணத்தில் ஒழுங்கு இருக்க வேண்டும். அவ்வொழுங்கே ஒழுக்கத்துடன் கூடிய நல்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் வகையில்  எண்ணம் இருந்தால்தான் அந்த எண்ணம் எண்ணியபடியே நிறைவேறும்  என்கிறாரா?  எண்ணிய எண்ணம் நிறைவேறி இன்புறுவது எப்போது என்று அறிய . . .   Please click here

  11)  உறுதி என்பதன் முழுமையான பொருள் என்ன? இங்கே ஆதிநிலையின்(வெளியின்) திறம் பற்றிய ஏதாவது நியதிகள் மறைந்துள்ளனவா?

  a) உறுதியினை எவ்வாறு பெறுவது?  பயிற்சி செய்து பெறவேண்டுமா? உறுதியில் வெற்றி அடைந்தவர்களின் அனுபவம் உதவியாக இருக்குமா? உறுதி என்பது – will power- எனக்கொள்வதா? ஞா.க.கவி எண்- 10 ஐ நினைவிற்கு கொண்டு வந்து அல்லது இப்போது வாசித்து உறுதிக்கான பொருளை புரிந்துகொள்ளலாமல்லவா?

  12) மகரிஷி அவர்கள் எண்ணிய எண்ணங்களில் இதுவரை நிறைவேறிய எண்ணங்கள் என்னென்ன?

  13) இன்னும் நிறைவேற வேண்டிய மகரிஷி அவர்களின்  எண்ணங்கள் என்னென்ன உள்ளன?  அவ்வெண்ணங்கள்  நிறைவேற வலு சேர்க்க நமது  பங்கிற்காக காத்துக்கொண்டிருக்கும் அவர் எண்ணி நிறைவேறாமல் காத்துக்கொண்டிருக்கும்   எண்ணங்கள் என்னென்ன?  அவ்வெண்ணங்கள் நிறைவேற  நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்? என்ன செய்யப்போகிறோம்?  வாழ்க வளமுடன்!

  சிந்திப்போம் அன்பர்களே! வாழ்க வளமுடன்!

  Let us all together stand in Maharishi’s  Noble thoughts firmly,  and be behind Our Revered Guru Vethathri Maharishi  to fulfill His remaining Thoughts.

         

  வாழ்க அறிவுச்செல்வம்!                                                வளர்க அறிவுச்செல்வம்!!

  வாழ்க வையகம்!                                வாழ்க வளமுடன்!!


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Loading

 • சிந்திக்க கவிகள் – 15

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம் !             வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  சிந்திக்க கவிகள் – 15

  (இணையதளத்தில் 1008  வது பதிவு)

                                                                                                                          நாள்– 23-06-2024

                                                                                                                                 ...-23-06-39

  துறவு

                              யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்

                                அதனின் அதனின் இலன்.                      . . . குறள் எண் 341

   பொருள்: யாவரும் அறிந்ததே. எனினும் குறளின்  பொருளை நினைவு படுத்திக் கொள்வோம். எந்தப் பொருள்களிலிருந்து பற்று இல்லையோ அந்தப்பொருளினால் துன்பம் அவனுக்கு இல்லை.

  பயிற்சி:-

  1. என்ன உரைக்கிறார் பொய்யா மொழிப்புலவர் திருவள்ளுவர் அவர்கள்?
  2. வாழ்விற்கு பொருள்கள் அவசியமாயிற்றே! ’பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகமில்லை’ என்கின்ற திருவள்ளுவரா பொருள்களிலிருந்து விலகி இருந்தால் அந்தப்பொருளிலிருந்து துன்பம் இல்லை என்பார்!
  3.  ஒவ்வொரு பொருளிலிருந்தா ஒவ்வொரு தனித்தனி துன்பம் முளைக்கும்? இதில் உள்ள சூட்சுமம் என்ன?
  4. துறவு என்ற அதிகாரத்தில் முதல் குறளாக வைத்துள்ளதை கருத்தில் கொள்ள  வேண்டியதல்லவா?
  5. மனவளக்கலை பாகம் -1 என்கின்ற நூலில் கவலை ஒழித்தல் பாடத்தை இக்குறளுடன் ஆரம்பிப்பதிலிருந்து என்ன அறிய வேண்டியுள்ளது?  
  6. மனவளக்கலை பாகம் -1 ல் கவலை ஒழித்தல் பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் உள்ள இக்குறளின் முழுமையான பொருளை ஏற்கனவே  அறிந்துகொண்டிருந்தால்   அப்பாடத்தில் வருகின்ற  27 பக்கங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கவலை ஒழிக்கும் யுக்திகள் படிப்பதற்கு முன்னரே  அறிவிற்கு வெளிச்சமாகிவிடுமன்றோ? 
  7. வாழ்வை  இருவகை வாழ்வாக மாற்றிக்கொண்டு (உலகியல் வாழ்க்கை, ஆன்மீக வாழ்க்கை) சமுதாயத்தில் மானுடம் அவரவர்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப/சௌகரியத்திற்கேற்ப தேர்ந்தெடுத்து வாழ்கின்ற எந்த பிரிவினருக்கு திருவள்ளுவரின் இந்த அறிவுரை?
  8. துறவு என்பதன் சரியான பொருள் என்ன? பற்றற்ற உறவு என்கின்றாரே (detached attachment ) மகரிஷி அவர்கள். அதுவா திருவள்ளுவர் கூறும் இந்த துறவு?
  9. துறவு பற்றி திருவள்ளுவரின் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் சீடரான வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்?(ஞானக்களஞ்சியம் கவி எண் – 1849)
  10. பொருளைத் துய்க்கும்போதோ அல்லது பொருள் மீது பற்றுகொண்டிருக்கும்போதோ ஏன் துன்பம் வருகின்றது
  11. புலன்கள் வழி்யாக இன்பம் துய்க்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய சாம்யம் ஏதேனும் உள்ளதா? என்ன  மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்? 
  12.  மகரிஷி அவாகள் கூறும் இன்ப-துன்ப சாம்யத்திற்கும் திருவள்ளுவர் கூறுகின்ற இக்குறளின் பொருளுக்கும் தொடர்புள்ளதா?
  13. ஞானியின் அடையாளத்திற்கும் இன்ப-துன்ப சாம்யத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளதா? சிந்திப்போம் அன்பர்களே!. 
  14. “LESS LUGGAGE – MORE COMFORT” என்கின்ற ரயில்வே துறையின் ஸ்லோகம் நினைவிற்கு வருகின்றதா?
  15.  வேதாத்திரிய ஆன்மீகத்திற்கு அச்சப்படத் தேவையில்லை அன்பர்களே! வாழ்க வளமுடன்! எல்லோருமே விரும்பும் உலகியல் மற்றும் மெய்ஞ்ஞானிகள் மட்டுமே விரும்புகின்ற, வாழ்கின்ற ஆன்மீக வாழ்வும் இணைந்த, மனிதன் மனிதனாக, மாமனிதனாக  வாழும்  வாழ்க்கை வாழ்வோம் அன்பர்களே! கிடைத்தற்கரிய குருவான வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை பின்பற்றி வாழ்வோம். வாழ்க வளமுடன்! 

  வாழ்க வையகம்!                                வாழ்க வளமுடன்!!

   

   

  Loading

 • உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும் அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                          வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  வாழ்க அறிவுச்செல்வம்!                                   வளர்க அறிவுச்செல்வம்!!

  குருசீடர் உரையாடல்- 7

      (1002 வது பதிவு)

  நாள்:02-01-2024

                                                                                            உ.ச.ஆண்டு:02-01-39

  உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும்

  அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  வாழ்க வையகம்!                                                            வாழ்க வளமுடன்!!

  Loading

 • உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும் அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                           வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

                  வாழ்க அறிவுச்செல்வம்!                                        வளர்க அறிவுச்செல்வம்!!

  குருசீடர் உரையாடல்- 6

      (1001 வது பதிவு)

  நாள்:01-01-2024

                                                                                            உ.ச.ஆண்டு:01-01-39

  உலக சமாதானம் விரைவில் மலரட்டும்

  அதன்பொருட்டு அருள் உள்ளங்கள் பெருகட்டும்!

   

   

   

  குரு-சீடர் உரையாடல் ஆரம்பம்…

   

  வாழ்க வையகம்!                                                            வாழ்க வளமுடன்!!

  Loading

 • சிந்திக்க கவிகள்-14 (999th Posting)

  வாழ்கமனிதஅறிவு!                                   வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க கவிகள்-14 (999th Posting)

                                                                                                              24-06-2022—வெள்ளி

  பிறவித் தொடர் (19-12-1960)

   வித்துவின் மூலம்தான் பிறவித் தொடர்.  இந்தத்  

  தத்துவத்தை உணர்ந்தவரே தனையறிய வல்லவர்கள்”

                                       (ஞா.க.1301)

  . . .  வேதாத்திரி மகரிஷி.

  பயிற்சி:-

  1. என்ன கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?
  2. பிறவித் தொடர் என்பது என்ன?
  3. பிறவித் தொடர் தத்துவம் என்பது என்ன?
  4. தன்னையறிதல் என்பது என்ன?
  5. தன்னையறிவதற்கு தனித் தகுதி ஏதேனும் உள்ளதா? மனிதனாக இருந்தால் போதாவா? வல்லவர்கள் என்கிறாரே மகரிஷி அவர்கள்!!
  6. வல்லவர்கள் என்றால் என்ன பொருள்?
  7. தனையறிதலையும் பிறவித்தொடர் தத்துவம் அறிதலையும் ஏன் தொடர்புபடுத்துகிறார்? எவ்வாறு  தொடர்பு படுத்துகிறார்?
  8. பிறவித் தொடர் பற்றிய உண்மையை(தத்துவம்) அறிந்திருத்தல் எவ்வாறு தன்னிலை அறிதலில் வல்லவராக்க முடியும்/முடிகின்றது?
  9. பிறவித் தொடர்பு அறிதலையும் நான் யார் அறிதலையும் தொடர்பு படுத்திக்  கூறுவதில் உள்ள சூட்சுமம் என்ன? In other words what is the logic in that?(இவ்வினா  மேலே உள்ள   வினா எண் 7  ஐ பிரதிபலிப்பதாக உள்ளதா?)

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!             வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!


  Loading

 • சிந்திக்க கவிகள்-13

        வாழ்க மனித அறிவு!                                  வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க கவிகள்-13

  05-05-2022-வியாழன்

  குறிப்பு: முதல் முறையாக சத்சங்கத்தின் இப்பகுதியில்  கலந்துகொள்பவர்கள் கவியினால் பயன் பெற மேற்கண்ட புதுயுக்தியை படித்துவிட்டு வரவும். ‘கவியினால் பயன் பெற’  என்பது  கவியினால் சிந்தித்தல் என்பதாகும்.    வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே! பயிற்சிக்கு முன்னர் கவியினால் பயன் பெற புதுயுக்தியை படித்துவிட்டீர்களா அன்பர்களே!

  இயல்பும் உயர்வும்

  அறிவை உணர்ச்சி வெல்லுவது இயல்பு

  அறிவால் உணர்ச்சியை வெல்லுவது உயர்வு”

  . . .  வேதாத்திரி மகரிஷி

  . . .  (மாக்கோலமாய் விளைந்த மதிவிருந்து-22-12-1953)

  பயிற்சி:

  1. என்ன கூற வருகிறார் அறிவிற்கு அறிவியல் தந்த அருட்தந்தை அவர்கள்?
  2. இயல்பு என்றால் என்ன?
  3. உயர்வு என்றால் என்ன?
  4. அறிவு என்பது என்ன?
  5. உணர்ச்சி/உணர்வு என்பது என்ன?
  6. இயல்பு இயல்பாகவே இருந்துவிட்டால் என்ன நேரிடும்?
  7. அறிவு உயர்ந்ததா, உணர்வு உயர்ந்ததா?
  8. ஏன் அறிவு உணர்ச்சியை வெல்ல வேண்டும்?
  9. அறிவு உணர்ச்சியை வெல்வதற்காகத்தான் அகத்தாய்வு பயிற்சியா?
  10. அகத்தாய்வு பயிற்சி எவ்வாறு அறிவு, உணர்ச்சியை வெல்ல வைக்கின்றது?
  11. “மனம்போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம்“ என உலகநாதா் உலகநீதியில் கூறுவது அறிவு உணர்ச்சியை வெல்வதற்காகவா?
  12. அறிவு உணர்ச்சியை வெல்வதற்கும், அளவும்-முறையும் (Limit and Method) காப்பதற்கும் தொடர்பு உள்ளதா?
  13. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் என்பதற்கும் அறிவு உணர்ச்சியை வெல்வதற்கும் தொடர்பு உள்ளதா?
  14. புலன்களின் வலையில் சிக்காமல் (பொறிtrap) இருப்பதற்கும் அறிவு உணர்ச்சியை வெல்வதற்கும் தொடர்பு உள்ளதா?  வாழ்க வளமுடன்!

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!  திருவேதாத்திரியம்! 

  வளர்க வளர்கவே திருவேதாத்திரியம்!!


  Loading

 • சிந்திக்க கவிகள் -12

     வாழ்க மனித அறிவு!                                  வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க கவிகள்-12

  26-04-2022-செவ்வாய்

  ஒழுக்கவியல் கல்வி

  சாதனையே அறநெறி(21-12-1961)

  அறநெறியை போதிக்கப் புதிய நூல்கள்

  அவசியமே இல்லைஇனி: மேலும் மேலும்

  அறநூல்கள் எத்தனையோ இந்நாள் மட்டும்

  அறிஞர்பலர் அளித்துள்ளார்; அவையே போதும்

  அறம்பிறழா நெறிநின்று,  மக்கள் வாழ

  அவசியமாம் பொருட்களொடு கல்வி கிட்ட,

  அறவோரே திட்டமிட்டு அமுல் செய்வீரே!

  அதன் மூலம் அறம் வளரும்; உலகம் உய்யும்.  .. ஞா.க.க.எண். 533

                                                              . . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.  

              

  குறிப்பு: ‘கவியினால் பயன் பெற’  என்பது  கவியினால் சிந்தித்தல் என்பதாகும்.    வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே! பயிற்சிக்கு முன்னர் கவியினால் பயன் பெற புதுயுக்தியை படித்துவிட்டீர்களா அன்பர்களே!

   

  பயிற்சி:

   

  1. என்ன கூறுகின்றார் மகரிஷி அவர்கள்??

  2. அறநெறியை போதிக்கப் புதிய நூல்கள் இனி  அவசியம் இல்லை என எப்படி உறுதியாகக்  கூறமுடிகின்றது இருபதாம் நூற்றாண்டில்?

  3. சாதனையே அறநெறி என்றால் என்ன?

  4. இதுவரை அறநெறி சாதனையாக்கப்படவில்லையா?  ஏன்?  அறநெறி கருத்தியலாகக் கூறப்பட்டும் அதனை செயலுக்கு கொண்டுவர செய்முறை பயிற்சி இதுவரை ஏன் கொண்டுவரப்படவில்லை?  சாதனைக்கான  அவசியம் இதுவரை அறியப்படவில்லையா?

  5.  சாதனைக்கான வழிகள் தெரியவில்லையா? 

  6. அறம் பிறழாமல் மக்கள் வாழ்வதற்கு இப்போது எப்படி  மகரிஷி அவர்களால் தீர்வுகள் கூறமுடிகின்றது?

  7. அவசியமாம் பொருட்கள் கிட்டுவது ஒரு தீர்வாகக் கூறுகிறார்.  அதன் பொருள் என்ன?

  8. கல்வி வேண்டும் என்கிறார். அந்த கல்வி என்ன? அக்கல்விக்கான பெயர் என்ன? அக்கல்வி எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும்?

  9. கல்வியால் மட்டுமேவா அறத்தை சாதனைக்கு கொண்டுவர முடியும்?  அறத்தை சாதனைக்கு கொண்டுவருவதற்கு  வேறு வழியில்லையா?

  10.  அறம் என்பது என்ன?  அதில் உள்ள அங்கங்கள் என்ன? அதில்  எது முதன்மையானது?

  11. நம் குருநாதர் வழியில் சிந்திப்போமே!  அவரது  சிந்தனைக்கும், எண்ணத்திற்கும் வலு சேர்ப்போமே! எப்படி? வாழ்க வளமுடன்!  

                                          வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!


   

  Loading

 • FFC-301 துறவறம்

   வாழ்க மனித அறிவு!             வளர்க மனித அறிவு!!

  lotus

  FFC-301

  29.07.2020-புதன்

  துறவறம்

  Analysis_of_Thought

  -வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்

  வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் அருளிய பாடலுக்கு அவரே அருளிய விளக்கம்


  (உலக சமாதானம் – மூன்றாம் பாகம்: தத்துவ விளக்கம், 1957ம் ஆண்டு பதிப்பு)

   

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!


  Loading

 • குருபூர்ணிமா-அறிவிற்கு விருந்து-FFC – C295

  வாழ்க வையகம்!                                        வாழ்க வளமுடன்!!

  அறிவிற்கு விருந்து
  FFC – C295

  05.07.2020 – ஞாயிறு

  குருபூர்ணிமா

  vysa_maharishi_and_vethathiri_maharishi

  வாழ்கவளமுடன்

  அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்து அதனை வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் அனைவரையும் குருபூர்ணிமா கொண்டாடும் இந்த தினத்தில் நினைவு கூர்வோம்.

  வருடத்தில் ஒரு நாள் குருபூர்ணிமா விழாவாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இவ்விழா வியாசமுனிவரை நினைவுகூர்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட விழாவாகும். வியாச முனிவர் நான்கு வேதங்களையும் தொகுத்து வழங்கியுள்ளார். பதினெட்டு புராணங்களை வழங்கியுள்ளார். மகாபாரதம் மற்றும் ஸ்ரீமத்பாகவதம் அருளியுள்ளார். வியாசமுனிவரை நினைவு கூறும் இவ்வேளையில் ஆன்மீக சாதகர்கள் அவரவர்களுடைய நேரிடை குருவினையும் நினைவு கூர்தல் நலம் பயக்கும்.


  எனவே இத்தருணத்தில் நமது குருவாகிய அருட்தந்தை அவர்களை நினைவு கூர்வோம். அப்படியென்றால் மற்ற நாட்களில் நமது குருவை மறந்து விட்டிருக்கிறோம் என்று பொருளல்ல. என்றைக்கு அவருடைய உயிராற்றல் நம்முடன் கலப்புற்றதோ அன்றைய தினத்திலிருந்து அவருடன் நாம் இணைந்தேதான் உள்ளோம்.

  எப்படியெனில் அருட்தந்தை அவர்கள் நமக்கு சிந்திக்கக் கற்றுக் கொடுத்து, அதற்கான பொருளையும், நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி விட்டார். மூச்சு விடுவதுபோல் சிந்திப்பதும் நமக்கு சகஜமாகிவிட்டதால் சிந்திக்கும் போதெல்லாம் நம்முடைய குருவின் அறிவாற்றலுடன் தொடர்பு கொள்வதோடு மட்டுமல்லாது, சிந்திப்பதற்கு அவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொடுத்த பொருளுடனும்(மெய்ப்பொருளுடனும்) தொடர்பு கொண்டு இணைந்து கொண்டிருக்கிறோம். சொல்லப்போனால் மூச்சு விடுவது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது போல், சகஜ நிஷ்டை போல் எப்போதுமே சிந்தனையோடு இருப்பதால் எப்போதுமே குருவின் நினைவோடும் அதே நேரத்தில் அவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொடுத்த சிந்தனைக்குரிய பொருளுடனே(மெய்ப்பொருள்) இணைந்தேதான் வாழ்கிறோம்.

  குருவோடு தொடர்பு கொள்வதோடு மட்டுமல்லாது அவரையும்(எப்பொருளை), அவரது செயலையும்(எச்செயலை), அவரது குணத்தையும்(எக்குணத்தை) அவரது உயிரையும்(எவ்வுயிரை) எப்போதும் (அடிக்கடி) நினைந்து கொண்டேதான் இருக்கிறோம். விளைவு இயல்பூக்க நியதிப்படி நம்முடைய அறிவினிலும் உடலினும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு நம்முடைய மனிதப் பண்பேற்றம் நடை பெற்றுக் கொண்டு வருவதை நாம் உணர்ந்து கொண்டு வருவதில் ஆனந்தம் அடைகிறோம்.பிறவிப்பயனாகிய லட்சியம் நிறை வேற அந்த லட்சிய நாளுக்கு ஏங்கிக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
  அவரது செயலாலும் குணத்தாலும் அடைந்த உயர் புகழையும் நாம் மேலும் மேலும் நினைக்கிறோம். அறிந்து மகிழ்கிறோம். அவருடைய சூக்கும உடலுக்கு உளம் கனிந்த நன்றியினையும் அவரது அறிவாற்றலை சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி போற்றுகிறோம். பாராட்டுகிறோம்.

  அருட்தந்தை அவர்கள் அருளுவதாவது:

  வினைப்பயனைப் போக்காமல் வீட்டையடைய விரும்புவதோ பொருந்திடாது
  தட்டுங்கள் திறக்குமென்றார் தனக்குள்ளேயே பேராற்றல் புதையல் கண்டோர்
  தக்கவழி அருட்குருவின் தாள் பணிந்து தவம் பயின்று தனை உணர்தல்”

  என்றும்

  எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும்
  தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்போர் தம்மைத்
  தரத்தில் உயர்த்திப் பிறவிப்பயனை நல்கும்”

  என்றும் அருள்கூர்ந்து தெரிவிக்கிறார் நமக்கு.

  அருள் துறையில் நுழைவதற்கே ஆர்வமில்லாமலும் வாய்ப்பில்லாமலும் இருக்கும் இச்சமுதாயத்தில், நாம் விரும்பி வாய்ப்புக் கிடைத்து, அருட்தந்தையின் சீடர்களாக வந்துள்ள நமக்கு, பயிற்சியின் வெற்றி தள்ளிப்போகும் போது நம்பிக்கை இழந்து பயிற்சியில் தொய்வு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக நம்பிக்கை ஊட்டும் வகையில் அருட்தந்தை அவர்கள் மேலும் அருளுவதாவது

  “பலஆயிரம் பிறவி எடுத்து ஏற்ற பழிச்சுமைப் பதிவுகளை ஒரு பிறவி காலத்திலே மாற்றலாம்”என்கிறார்.

  இந்த தெய்வீக வரிகள் வாயிலாக நமக்கு உற்சாகத்தையும் உறுதியையும் அளிக்கின்றார். அதற்கு வழி கருமையத்தூய்மையாகும் என்கிறார். அதற்கு தவமும் அறமும் தேவை என்கிறார். மேலும் இறையுணர் பாதையிலே என்றும் விழிப்புடனே வாழ்வதுதான் அவ்வழி என்கிறார்.

  மேலும் “உத்தம நண்பர்காள் உங்களுக்கும் உரியது”என்கின்ற அவரது கருணை மொழி ‘பயணம் முடியாமல் தள்ளிப்போய்க் கொண்டிருக்கின்றதே, எப்போது வரும் அந்தநாள்’ என்கின்ற தீரா ஆன்மீக தாகத்திற்கு தெய்வீக நீரை அளிப்பது போல் உள்ளது.மேலும் நமக்கு நம்பிக்கை அளிக்கின்றது.

  மேலும் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று உள்ளது. தரம் உயர்த்துவது என்பது:– விலங்கினத்திலிருந்து சடுதிமாற்றமாக வந்த ஆதிமனிதனின் கருத்தொடர்தான் இன்றுள்ள நாமும்.

        எனவே

      நம்மிடம் உள்ள விலங்கினப் பதிவுகளைச் செயலிழக்கச் செய்து,

    பொருள், புகழ், செல்வாக்கு, புலனின்பம் ஆகிய நான்கிலும் புகுந்து அழுந்தி மனதை புண்ணாக்கிக் கொள்ளாமல்  .

   எப்போதும் அயராவிழிப்பிலே(Awareness is God) இருந்து கொண்டு,

   மனிதப் பண்பான  அன்பிற்கும், கருணைக்கும் பாத்திரமாக திகழ்ந்து அறிவுத் தொண்டினை  செய்து வருதலே, கோடான கோடி மக்கள் வாழ்கின்ற இச்சமுதாயத்தில் நமக்கு மட்டும் குரு-சீடர் உறவு கிடைத்திருப்பதை நாள்தே்ாறும் நினைவு கொண்டு சுயதிருத்தம் பெற்று வருவதே நாம் நம் குருவிற்கும், அவர் வழியாக இறைக்கும் செலுத்தும் நன்றியாகும்.

  “தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை”என்று அருளிய தெய்வத்தாய் அவ்வையை மதித்து தந்தைகளுக்கெல்லாம் தந்தையாக விளங்கும் நம்முடைய அறிவுக் கண்களையெல்லாம், திறந்து அறிவொளி வீசச் செய்துள்ள அருட்தந்தை அவர்களின் சொற்களையெல்லாம் மந்திரங்களாகக் கொண்டு எப்போதும் நினைந்து மதித்து நடந்து இப்பிறவியிலேயே பிறவிப்பயனை எய்துவோம். நம்முடன் வாழும் சக மனிதர்களையும் உய்விக்க அறிவுத் தொண்டாற்றி மகிழ்ந்து குருவின் சூக்கும சரீரத்திற்கு நன்றியினை செலுத்திப் பூரிப்படைவோம். அவரது கனவான ஓர் உலக ஆட்சியும், உலக அமைதியும் விரைவில் நிஜமாக, உறுதியான  எண்ண அலைகளை அழுத்தமாக பரப்புவோம். இதுவல்லவோ பிறவிப்பயன். மனிதப்பிறவியின் பயனில் இரண்டு அங்கங்கள் உள்ளன.

       ஒன்று, மனிதப் பிறவி எடுத்த நோக்கத்தையும் நிறை வேற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

      மற்றொன்று மனிதப் பிறவியின் நோக்கம் நிறைவேறிய பிறகு,

    நோக்கம் நிறைவேறிய பிறவி சமுதாயத்திற்கும் பயன்படும் வகையில் அறிவுத்தொண்டாற்றுவது.

  இங்குதான் பிறவியின் நோக்கமும் நிறைவேறுகின்றது.

  நோக்கம் அறிந்த பிறவியும் சமுதாயத்திற்கும் பயனாகின்றது.

  வாழ்க வையகம். வாழ்க வளமுடன்.

  guru_paadham

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!                              வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!


  Loading

 • சிந்திக்க கவிகள்-11

     வாழ்க மனித அறிவு!                                  வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க கவிகள்11

  01-07-2020புதன்

  பயிற்சி:

  1. என்ன கூறுகிறார் உலக நல தொண்டரான நம் குருநாதர் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்?
  2. வாழ்வு என்பது என்ன?
  3. வாழ்வில் வளம் என்பது என்ன?
  4. வினை, உயிர், மெய், அறிவதால் வளம் கிடைக்கின்றதா? இவற்றை அறிவதால் எவ்வாறு வளம் கிடைக்கும்?
  5. பஞ்சதன்மாற்றங்களின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு என்று 20 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் திருவள்ளுவர் உரைத்தது போல அவரது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் சீடரான வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் வினை, உயிர், மெய் ஆகியவற்றின் வகை அறிய என்ன செய்தார்?
  6. பகலிரவாய் எண்ணி எண்ணி என்றால் என்ன?

  7. ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தேன் என்பதற்கு என்ன பொருள்? உத்தம நண்பர்காள் உங்கட்கும் உரியது என்கின்ற உறுதியை நினைவில் கொண்டு  மற்ற பணிகளுக்கும்-கடமைகளுக்கும் குந்தகம் ஏற்படாமல்  சிந்தித்து ஆன்மபலன் பெறலாமே?

  8. விடாமல் தொடர்ந்து ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்ததால் அவர் அடைந்த பலன்கள் என்ன? நாமும் அவ்வாறே பலன்களை அடையலாமே!
  9. வினாக்கள் எல்லாம் விடையாயிற்று என்றால் என்ன பொருள்?
  10. ஊழ் உணர்ந்தேன் என்றால் என்ன பொருள்?
  11. ஊழ், உயிர், வினை உணர்ந்தால்  வாழ்வில் வளம் பெருகும் என்கிறாரே! இது எளிமையாக உள்ளது அல்லவா?
  12. உயர் தொண்டு என்றால் என்ன? என்ன வகையான தொண்டு மகரிஷி அவர்களுடையது?
  13. தொண்டால் எப்படி மனநிறைவு உண்டாகும்? அந்த மனநிறைவை வரையறுக்க முடியுமா?

  வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!  வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்!!


   

  Loading

 • சிந்திக்க வினாக்கள் – 306

  வாழ்க மனித அறிவு!                                                               வளர்க மனித அறிவு!!

  சிந்திக்க வினாக்கள் – 306

                                                                                                                                                                          21.06.2020 –  ஞாயிறு.

  6 ஆவது சர்வதேச யோகா தினம்:  21.06.2020.

   

  வாழ்க சர்வதேச யோகா தினம்!    வளர்க சர்வதேச யோகா தினம்!
  வாழ்க சர்வதேச யோகா தினம்!     வளர்க சர்வதேச யோகா தினம்!
  வாழ்க சர்வதேச யோகா தினம்!     வளர்க சர்வதேச யோகா தினம்!

   

  வாழ்க வையகம்!  வாழ்க வளமுடன்!!

   

  வினா: திருவேதாத்திரியம் உலக மக்களுக்கு என்னென்ன அளித்துக்கொண்டிருக்கிறது? 

  விடை:

  1)    உடல் நலத்திற்கு,  மனவளத்திற்கு,  மனிதனுக்கும் இறைக்கும் புனித இணைப்பினை(Yoga is bridging Jeevathma and Paramathma) ஏற்படுத்துவதற்கு மனவளக்கலை யோகாவை அளிக்கின்றது. 

  2)    உடல் நலத்திற்கு எளியமுறை உடற்பயிற்சி அளிக்கின்றது.

  3)    முதுமையைத் தள்ளிப்போடுவதற்கு காயகல்ப பயிற்சியிளை அளிக்கி்ன்றது.

  4)    மனவளத்திற்கு தவப்பயிற்சியினை அளிக்கி்ன்றது.

  5)    மனிதனின் தரத்தை உயர்த்தும் தெய்வீகப் பயிற்சியான தற்சோதனை அளிக்கின்றது.

  6)   அறிவின் இருப்பிடத்தை தெரிவிக்கின்றது.

  7)   அறிவின் பயணத்தை, தன்மாற்றத்தைத் தெரிவிக்கின்றது.

  8)   அறிவின் இயக்கத்தைத் தெரிவிக்கின்றது.

  9)    துணிந்து தெய்வம் அரூபமான வெட்டவெளி என்கின்றது.

  10)   வெட்டவெளி சக்தியில்லையானால் வேறு எந்தப்பொருள் வலிது என வினா எழுப்பியுள்ளது.

  11)   வெட்ட வெளி ஒன்றுமில்லாதது என நினைக்கப்படும் நிலையில் வெட்டவெளிக்கு தரங்களையும், திறன்களையும் கூறுகின்றது.

  12)   ‘துணிந்துரைப்போம் அறிவே தெய்வம்’ என்கின்றது.

  13)   ஆன்மீகத்தையும் அன்றாட வாழ்க்கையையும் இணைத்துள்ளது.

  14)   வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக்குகின்றது.

  15)  ஒழுக்கம் உயிரைவிட மேலானது என்பதனை வலியுறுத்தி செயல்படுத்துவதற்கு இரண்டொழுக்கப் பண்பாட்டினைத் தந்துள்ளது.

  16)  ஒழுக்கம் பழக்கமாகிட, கல்வியில் ஒரு அங்கமாக ஒழுக்கப்பழக்கறிவை சேர்த்துள்ளது.

  17)  உயர் புகழ் அளிக்கக் கூடிய தொண்டிற்கு நல்வாய்ப்பினை அளித்துள்ளது.

  18)  அறிவு தனது பூர்வீகச் சொத்தான அமைதியினை அனுபவிக்க மனவளக்கலைலைய வடிவமைத்துள்ளது.

  19)  உலக சமாதானத்திட்டங்களை அளித்துள்ளது.

  20)  சமுதாயச் சிக்கல்களை எடுத்துரைத்து, அதற்கான தீர்வுகளைக் கூறுகின்றது.

  21)  தனிமனிதன், சமுதாயம், இயற்கை ஆகிய மூன்றிணைப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ஆலோசனைகளைக் கூறுகின்றது.

  22)  போரில்லா நல்லுலகத்திற்கு வழிகாட்டுகின்றது.

  23)  ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்கின்ற உண்மையை எடுத்துரைக்கின்றது.

  24)  ஒன்றே பலவாகியது என்கின்ற ஒருமை இயலைத் தந்துள்ளது.

  25)  தனிமனிதனையும் உலகையும் உய்வித்து வாழவைக்கும் ‘வாழ்க வையகம். வாழ்க வளமுடன்’ என்கின்ற தாரக மந்திரத்தை அருளியுள்ளது.

  26)  மனிதன் சிந்தனையை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது

  27)  மனிதனின் அறிவாட்சித்தரத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது.

     இன்னும் எவ்வளவோ சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். திருவேதாத்திரியம், Infiniteஎல்லையற்றதைப் பற்றிய விஞ்ஞானத்தைத் தருவதால்,      திருவேதாத்திரியத்தில் என்னென்ன கூறப்பட்டிருக்கின்றன எனக் கேட்டால் பட்டியல் எல்லையற்று நீண்டு கொண்டே போகும் என்பதால்,    அதற்கு பதிலாக, ஒன்றைக் குறிப்பிட்டு ‘இது பற்றி ஏதாவது கூறப்பட்டிருக்கின்றதா’ எனக் கேட்டால்,    ‘இருக்கின்றது’ என்கின்ற பதிலைத்தரும் எடுக்க, எடுக்க, அள்ள, அள்ளக் குறையாத அட்சய பாத்திரமாக திகழ்கின்றது திருவேதாத்திரியம். ஏனெனில் பிரபஞ்ச களத்தில் பிறந்தது திருவேதாத்திரியம். தாய்த்திரு நாட்டின் புகழைக்கூறும் ‘என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில்’ என்கின்ற திரைப்பாடல் வரியைப் போன்று என்ன வளம் இல்லை, இந்த மனவளத்தைப் பெருக்கும் மனவளக்கலை அருளியுள்ள இந்த திருவேதாத்திரியத்தில்’ என மகிழ்ச்சி பொங்கவே கூறுவர், ஐயமின்றி, இறையும்-மனமும் ஒன்றுபட்ட லட்சோப லட்ச பயனாளிகளான மனவளக்கலைஞர்கள்.

   வாழ்க திருவேதாத்திரியம்!   வளர்க திருவேதாத்திரியம்!!

  வாழ்க வையகம்!              வாழ்க வளமுடன்!!


  Loading