சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 329-25-3-22

வாழ்க மனித அறிவு!                                                                வளர்க மனித அறிவு!!

 

சிந்திக்க அமுத மொழிகள் – 329

    25-03-2021 — வெள்ளி

 

Fraction demands Totality supplies

                                                      . . . வேதாத்திரி மகரிஷி

பயிற்சி:

1) என்ன கூறுகிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்?

 2) ‘Fraction’ என்று எதனைக் குறிப்பிடுகிறார்? 

3) ‘Totality’ என்று எதனைக் குறிப்பிடுகிறார்?

4) மனிதகுலத்திற்கு என்ன தெரிவிக்க எண்ணி இப் பொன்மொழியினை அருளியுள்ளார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்?

5) இப் பொன்மொழிக்கும் நேற்றைய(24.03.2022) சிந்திக்க வினாப் பயிற்சியில் சிந்தித்த கேள்வியான ‘எண்ணமே பரிணாமத்தின் வாகனம்’ என்பதற்கும் தொடர்புள்ளதா? (Click here)

6) தொடர்பு இருப்பின் என்ன தொடர்பு?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்!                                          வளா்க அறிவுச் செல்வம்!!